ὕπνω

ὕπνω
ὕπνον
lichen
neut nom/voc/acc dual
ὕπνον
lichen
neut gen sg (doric aeolic)
ὕπνος
sleep
masc nom/voc/acc dual
ὕπνος
sleep
masc gen sg (doric aeolic)
ὕ̱πνω , ὑπνόω
put to sleep
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)
ὑπνόω
put to sleep
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
ὑπνόω
put to sleep
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • υπνώ — (I) έω, Α υπνώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. Μτγν. αμφβλ. τ. σχηματισμένος από την λ. ὕπνος αντί τού ὑπνῶ, όω]. (II) όω, ΜΑ βλ. υπνώνω …   Dictionary of Greek

  • ὑπνῶ — ὑ̱πνῶ , ὑπνάω imperf ind mp 2nd sg (epic) ὑπνάω pres imperat mp 2nd sg (epic) ὑπνάω pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ὑπνάω pres ind act 1st sg (attic epic ionic) ὑπνάω pres subj act 1st sg (attic epic doric) ὑπνάω pres ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπνῷ — ὑπνάω pres opt act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὕπνω — Ὕπνος masc nom/voc/acc dual Ὕπνος masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὕπνῳ — Ὕπνος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὕπνῳ — ὕπνον lichen neut dat sg ὕπνος sleep masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • υπνώνω — ὑπνῶ, όω, ΝΜΑ, και αμφβλ. τ. ὑπνῶ, έω, Α [ὕπνος] 1. κάνω κάποιον να κοιμηθεί, αποκοιμίζω 2. κοιμάμαι, αποκοιμιέμαι …   Dictionary of Greek

  • ὕπνωι — ὕπνῳ , ὕπνον lichen neut dat sg ὕπνῳ , ὕπνος sleep masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὕπνωι — Ὕπνῳ , Ὕπνος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • вълагатисѧ — ВЪЛАГА|ТИСѦ (8*), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. 1. Страд. к вълагати в 1 знач. Перен. Вмешиваться: не вълагаи сѩ въ срѣдѹ б<е>сѣды. (μὴ παρεμβάλλου) Изб 1076, 147 об. 2. Вълагатисѩ въ (что л.) – подвергаться чему л.: и въ такова˫а жестокопрѣбывани˫а. и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”